Aktuellt

Under resan på lördag 16 september kan du få tips av kursledningen och reskamraterna om trevliga sätt att tillbringa lördag kväll och söndag på Skopelos. Tips går heltiden kontinuerligt att fås via direktkontakt, mail och SMS.

Översiktligt

Schema (allmänt)
De fem dagarna har vi på Orfeus kinematograf i Skopelos stad (stadens nya konferans anläggning) ett gemensamt förmiddagspass med början klockan 09.00 på några timmar (undantag måndag 18/9 då vi börjar klockan 10.00). Det avslutas med en planering av resten av dagen. Enstaka dagar kan en eftermiddagsföreläsning erbjudas. Tidsschema kommer att anslås i foajén på Orfeus Kinematograf och på denna hemsida. Hemsidan kommer sent varje kväll att uppdateras med material från workshopen och annan information.

orfeus3

 

Schema (tider)

Grundschema för arbetsdagarna måndag-fredag 18-22 september:

Dag                  Arbetspass 1   Lunchpaus o siesta(tid att reflektera)                     Arbetspass 2   Middagspaus

18/9 mån          10.00 -13.00    13.00-16.30                                                            16.30 - 19.30   19.30

19/9 tis             09.00-12.30     12.30-16.30                                                           16.30 - 19.30   19.30

20/9 ons           09.00-12.30     12.30-16.30                                                           16.30 - 19.30   19.30

21/9 tors          09.00-12.30     12.30-16.30                                                           16.30 - 19.30   19.30

22/9 fre            09.00-12.30     12.30-16.30                                                           16.30 - 19.30   19.30

 

22 september schema

09.15 Lärarna förbereder sig på att ge varje deltagare några ord på vägen i ” en återförings kick off”.
Deltagarna ger varandra råd på vägen i ”ord på vägen” grupper :
1. Anna Henrik Sofia
2. Britt Svetlana
3. Karin Kirsten Sanna
4. Ander Sanna Lisa
Grupperna liksom lärarna har egenansvar för minst 30- 45 minuters vila under detta pass av typen Parsamtal. Reflektion.
Promenad. Fika. Frukt.) 10.30 Kollegial dialog genom intensifierade parsamtal ad modum Remy med stöd av Ulf: Ulf inspirerad
av Enid Balint och Remy. Kreatör och genomförare Remy med stöd av Ulf. (Blev det OK Remy? Vi ändrar annars!)
12.30 Lärarplanering

SIESTA

Synonymer: middagsvila, middagsslummer, vilostund Finns ännu inte i eller ska kanske inte finnas i:
 
16.30 Fotografering? Vad kan vi göra av det här?
Hanna, Gösta, Torbjörn, Robert, Karin och Ulf
Håller ni med?
17.30 Samtidigt porträtt fotografering av Tomas.
Instruktion för ”5 minuters kick off” . D.v.s. varje lärare ger personligt några ord på vägen, något coachande, feed back/återföring på
var och en av deltagarna. Med början med följande par (se också anslag på dörr).
1 . Hanna – Anna 5’ därefter i ordnings följd 7 Remy,8 Sanna,9 Sofia 10 Svetlana 11 Lisa 12 Eva
2. Torbjörn - Anders 5’ därefter Anna osv
3. Gösta - Britt 5’ därefter Anders osv
4. Robert -Henrik 5’ därefter Britt osv
5. Karin - Karin 5’ därefter Henrik osv
6. Ulf - Kirsten 5’ därefter Karin osv
18.30 Ordet går runt för svar på frågorna: 1. Bäst för dig med denna workshop?
2. Vad vill du göra annorlunda, förbättra, utveckla, förnya om workshopen upprepas för nya deltagare nästa år och du vore ansvarig
för workshopen?
3. Adjö hälsning till oss andra.
4. Vad gör du på resan hem?
19.00 Diplomering
Efter 19.30 Perivoli?