Bankgironummer 5774-2736
Total kursavgift 14 500:- inkl.moms
Betala 2 500:- i anmälningsavgift och ange ditt namn.
Betala 12 000:- i deltagaravgift före 1 september.
Vid avanmälan före 1 augusti återfås 1 500:-
Medföljande betalar ingen avgift.
Vid inställd kurs återfår du pengarna.


Ansvarig för din fortbildning är naturligtvis du, men klart delansvarig är din arbetsgivare eller motsvarande,
varför vi rekommenderar dig att först stämma av med densamma.

 

Anmälningsformulär workshop allmänmedicin v.38