Synpunkter från deltagare på tidigare pedagogik kurser för allmänläkare given av samma kursgivare.

"Få kurser har haft sån betydelse för mig som läkare och människa framför allt som pedagog”.” Höra fantastiska allmänmedicinska personligheter
(Barbara Starfield inte minst) och diskutera väsentligheterna i vår allmänläkarroll var helt avgörande för mitt senare yrkesliv”.
”Så mycket bättre blir det inte!”.”Stort tack för dessa minnen.”

Eva De Fine Licht
Specialist Allmänmedicin, NärHälsan Floda VC
Studierektor AT/ST Studierektorsenheten Södra Älvsborg


”Visade  på lustfyllt och inspirerande lärande som jag haft med mig i rollen som handledare, coach och mentor”.”Alla filosofiska diskussioner och handfasta,
praktiska tips från en erfaren och generös lärargrupp samt engagerade kursdeltagare liknar numera i minnet en väl använd och tummad receptbok som jag ofta tar fram och använder mig av”.”Som studentansvarig för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på Kumla vårdcentral sedan starten för läkarlinjen, Örebro universitet 2011, har det kunnande och den inspiration kursen gav varit ovärderlig.”

Anders Fredén


”Kursen Pedagogik för allmänläkare som jag gick på Malmö Högskola avslutades på Kos som en veckas del av kursen som omfattade 5 veckors heltidsstudier. Kursen var synnerligen inspirerande. Kursen var välorganiserad och modern (mycket deltagaraktivt). Det var inte enbart utbildning utan även en stor portion bildning som man fick. Avslutningen i Hippokrates fotspår förstärkte ytterligare detta intryck.
Kursen på Malmö Högskola var en inspirationskälla för att själv undervisa. Det är nu nästan 20 år sedan jag gick denna utbildning och jag arbetar sedan dess till stor del med undervisning, framför allt av läkarstudenter på grundutbildning men även exempelvis av ST-läkare. Patrik Midlöv Professor, distriksläkare. Kursansvarig Individ och Samhälle, termin 11 Lunds Universitet.”

Patrik Midlöv