Deltagare 2017

 

 

Anna Falk

Anna Falk

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

- Utrymme att tillsammans med kollegor få tid att formulera och reflektera. Vardagen innebär en oändlig mängd ”göra” och ”lära ut” – samt ”lära sig” - och ser fram emot att få möjlighet att se den linje jag tror mig ha följt i utvecklingen som handledare och studierektor och ofta anlitad fortbildare, samt få nya impulser, intryck under veckans gång för att kunna ta ut en fortsatt riktning. Det jag mest vill förbättra i mitt pedagogiska arbete är att göra olika metoder för kompetensvärdering av dem jag har ansvar att utbilda/fortbilda mer naturliga för mig att använda och reflektera över hur man skiftar mellan att lära ut/visa/entusiasmera och ”examinera”.

Lisa Månsson Rydén

Lisa Månsson Ryde´n

Berätta gärna vad du önska få ut av workshopen

Jag vill få inspiration i mitt arbete som studierektor, och kursarrangör, pedagogiskt men även få idéer till utveckling av mitt eget ledarskap.

Vad är dina speciella intressen

Jag värnar om utbildningsläkarnas utbildning både i mitt arbete som läkare, som aktiv i SFAMs kompetensvärderingsråd, men även som studierektor för AT-läkare, ST-läkare och läkare på Kliniskt basprogram (pre-ST). Genom att skapa bra obligatoriska utbildningar, vara kursledare på bl.a. Kursen allmänmedicinskt arbetssätt och genom att göra många mittvärderingar med ST-läkare så vill jag ge mitt bidrag till framtidens specialister.


Skriv några rader om dig själv

Stockholmska som valt att bosätta mig i vackra Hälsingland där jag arbetar som familjeläkare och studierektor för utbildningsläkare inom primärvården i norra länsdelen av Gävleborg. Föreningslivet står mig varmt om hjärtat och jag är inblandad i många föreningar som ordförande och sekreterare, både inom idrotten och inom läkaryrket. Dans och sång – yes, glädjegivande men något proffs är jag inte.

Henrik Åhsberg

Henrik Åhsberg

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

I första hand skulle jag vilja att veckan gav mig mer kött på benen vad gäller att handleda ST-läkare. Jag kommer till hösten att vara handledare för en ST-läkare som har ca 2 år kvar på ST, dvs hon är snart flygfärdig. Hittills har jag i handledandet av ST-läkare utgått ifrån ngn slags sokratisk metod, dvs de får upptäcka yrket själva och jag försöker handleda utan att skriva svaren på näsan. Min egen bakgrund med intresse av praktiskt kunskap och min egen erfarenhet av att få arbeta mkt självständigt med stort eget ansvar ända från AT-tiden präglar också mitt handledarskap tänker jag.
Är detta ett rimligt sätt att handleda ST-läkare, och hur kan jag utveckla en struktur i handledarskapet med den här profilen på handledarskapet?
Under kongressen på Island fastnade jag för flera saker, bla. begreppet uncertainty (som inte har ngn riktigt bra svensk översättning). Jag tänker att det är detta som jag egentligen är mest intresserad av gällnade praxiskunkspa, dvs vad innebär uncertainty ur ett epistemologiskt perspektiv, och hur hanterar allmänläkare detta. En forskningsidé är att studera och jämföra hur ST-läkare tänker kring uncertainty och jämföra med mer erfarna allmänläkare. Förhoppningen är att kunna starta ett projekt till hösten.


Skriv några rader om dig själv

Jag arbetar sedan ca 10 år som specialist i allmänmedicin på Styrsö VC, som är en välfungerande liten enhet med ca 4000 listade patienter. Jag handleder ST-läkare och har 10% av min tjänst som lärare på avd för allmänmedicin på Sahlgrenska akademin. Mina tankar kring veckan på Skopelos i höst finner du här

Kirsten Nilsson

Kirsten Nilsson

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

Jag vill lära mer av andra för att bli en bättre kompetensvärderare.
Jag vill ta till mig allt som kan göra mig till en bättre kompetensvärderare och examinator och dela med mig av de erfarenheter som jag samlat på mig, främst i samband med utförande av Mitt-i-ST.

Vad är dina speciella intressen

Mitt största intresse är konsultationen, vilka verktyg ger störst vinst?
För patienten och läkaren.

Skriv några rader om dig själv

Specialist i allmänmedicin.
Specialistexamen 1994.
Samordnare för Mitt-i-ST.
Jag är samordnare för Mitt-i-ST. Har examinerat 6 specialister i allmänmedicin och avverkat ca 100 Mitt-i-ST. Det har varit roligt och stimulerande. Det har berikat mitt liv på ett positivt sätt, speciellt efter pensioneringen.
Jag är änka sedan drygt 1 år. 70 år ung. Född och uppvuxen i Danmark och bott i Sverige sedan 16 års ålder. Gifte mig vid 18 års ålder och har en son och en dotter. 3 vuxna barnbarn. Före medicinstudier har jag erfarenhet från fabriksarbete på Felix, på Lantmännen och på laboratoriet på Sockerbruket. Vuxenstudier på grundskole-- och gymnasienivå före medicinstudier i Lund. Visste tidigt att jag ville bli allmänspecialist. Och har varit stolt över denne specialitet under utbildningen och senare i yrket. Åren har gått på VC i Staffanstorp där det då arbetade många starka kvinnor. Det fanns ingen anledning att byta arbetsplats. Jag fortsätter som samordnare av Mitt-i-ST till min efterträdare tar över.
Tillägg: De flesta ST-läkare är småbarnsföräldrar med en vardag som skall fungera samtidigt som utbildningen pågår. Det finns några råd som har haft särskilt stor genomslagskraft,uppskattats och i vissa fall ändrat ST-läkaren uppfattning om arbetet och/eller ändrat synen på yrket.

Sofia Lavén

Sofia Lave´n

Vad är dina speciella intressen

Diskussioner med kunniga och kloka kollegor. Kunskap om kompetensvärdering även kring andra områden än konsultationen. Mina egna intressen är konsultation, motiverande samtal, tolksamtal och flyktingpatienter, socialmedicin, medicinsk etik, kvalitativ forskninsgsmetodik.

Skriv några rader om dig själv
Specialist i allmänmedicin sedan 2011 och har sedan dess arbetat ffa med asylsökande patienter i primärvård. Det senaste året arbetar jag på Gottsunda VC i Uppsala. Konsultations- och samtalsintresserad. Lärare i metoden motiverande samtal och håller kurser i Landstinget/Region Uppsala. Doktorand med projekt med frågeställning hur allmänläkare kommunicerar kring hjärtkärl-risk med sina patienter. Styrelseordförande SFAM Uppsala sedan i våras. Bor i Uppsala med man och tre barn 11, 9 och 3 år gamla.

Susanna Sanna Althini

Susanna Althini

Berätta gärna vad du önska få ut av kursen

Jag är intresserad av utbildningsfrågor och har engagerat mig i att förbättra förutsättningarna för kollegiala diskussioner under min ST. Blir specialist om ca ett år och tänker att jag vill fortsätta att driva denna typ av frågor. Hoppas få fördjupade kunskaper om hur man kan bygga en struktur som gynnar delaktighet och lärande, underlättar planering, genomförande och utvärdering av utbildningsmoment, integrerat i det dagliga arbetet. Bra utvärdering som får fram viktiga saker tycker jag är svårt.

Skriv några rader om dig själv

Är nu på sista året av min ST i allmänmedicin som jag påbörjade 2011. Jag har under min ST haft förmånen att vara med att driva igenom ganska stora förändringar för att främja kunskapsutbyte och lärande på jobbet. Viktigast är vårt ”10-möte” (ett dagligt 30min möte för kollegiala diskussioner och kunskapsutbyte) och fokusveckorna (fyra 2-veckorperioder/år då vi tillsammans ägnar tid och kraft åt kompetens och verksamhetsutveckling gentemot en stor kronikergrupp i taget).
Tänker att det måste få vara roligt att jobba som distriktsläkare. Inte bara tungt. Man måste kunna orka jobba heltid! Hinna reflektera, få utrymme att byta perspektiv och tempo i arbetsdagarna. Ha möjlighet att träffa patienter OCH ta ansvar för kvalitetsarbete OCH egen utveckling i ett begränsat uppdrag dvs på arbetstid. Det behövs bra struktur och smidiga digitala stödfunktioner om det ska bli görbart.

Britt Bergström

Britt Bergström

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

Arbetar som ST-studierektor och enhetschef för KursDoktorn ( utbildningsenhet i primärvården VGR). Mina intresseområden är att utveckla ST-utbildningen och fortbildningen av specialister. KursDoktorn har ett brett utbud av kurser , obligatoriska kurser för ST och kliniska kurser för både ST och specialister samt arrangerar även kongressen AllmänläkarDagarna 1gr/ år . Mitt önskemål är att få ett nätverk, utbyta erfarenheter och få inspiration från andra som arbetar med utbildning och kursverksamhet . Jag vill också öka mitt kunnande inom det pedagogiska området och utveckla kursverksamheten samt få ökad kunskap kring kompetensvärderings- och examinationsmodeller.

Skriv några rader om dig själv

Bor i Göteborg. Specialist i allmänmedicin sedan slutet av 80-talet. ST-studierektor sedan 2001 och arbetar i KursDoktorn sedan verksamheten startade 2003. Ledamot i Svenska Distriktsläkarförningen 2008-2016 med inriktning utbildningsfrågor och var under flera år DLFs representant i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation.

Remy Waardenburg

Remy Waardenburg

Bakgrund

Jag kommer från Holland och har bott där de första 25 åren i mitt liv. Läkarutbildningen gjorde jag i Nijmegen, en universitetsstad nära den tyska gränsen. Redan i tidig ålder var jag intresserad av de skandinaviska länderna och när jag fick möjlighet att göra vissa delar av min läkarutbildning utomlands kändes det som självklart att lära mig mer om Sverige. År 2010 erbjöds jag en ST-tjänst i Stockholm och år 2015 blev jag klar. Jag är för nuvarande anställd på Vårdcentralen Hökarängen i Stockholm och jobbar 1-2 dagar i veckan som medicinsk redaktör på kunskapsdatabasen Medibas. Jag har tidigare engagerat mig i SFAM Stockholms arbete och har varit med i ledningsgruppen för ST Forum Stockholm Södra i 3 år. De senaste 5 åren har jag försökt att utveckla ett återkommande kunskapstest för ST-läkare i allmänmedicin, med som mål att utveckla ett verktyg för ST-läkare att få ökade möjligheter till feedback på sin egen utveckling.

Förväntningar på kursen

Jag förväntar mig framför allt att träffa likasinnade - de som har ambitionen att vidareutveckla professionen. Jag vill också komma in i viktiga frågor, såsom vad allmänmedicin är i Sverige nu och framtiden och vad våra kompetensområden är och ska vara. Jag vill också få feedback på min idé om att utveckla progresstest och se om det finns vissa synergier med andra projekt. Jag skulle också vilja bidra med att kunna jämföra mellan allmänmedicinsk utbildning och profession i Nederländerna och i Sverige.

Ambition

Jag skulle vilja ha en starkare profession i Sverige; något jag har saknat mycket. Jag ser en stor fara i att allmänläkare själva har svårt att begränsa området och att det därmed blir svårt att överblicka vad vår kompetens bör vara. Jag tycker att det ska finnas ökade möjligheter att komma överens om vilka kompetenser vi ska, hur vi åstadkommer dessa och hur vi bevakar dem.

Karin Hed

Karin Hed

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

Vad är dina speciella intressen

Alternativa grepp i pedagogik och inlärningsprocesser

Skriv några rader om dig själv

Distriktsläkare sedan 1996, studierektor ST sedan 1999. Specialistexamen 2007.

Eva Helde

Eva Helde

Berätta gärna vad du önska få ut av workshopen

Undersöka hur vi i framtiden kan lära allmänläkaren undersöka, bedöma behovet av utredningar samt behandla benign smärta i rörelse- och stödjeorganen.

- Vilket är behovet av dessa utbildningar?
- Hur ser intresset ut för dessa utbildningar?
- Vilket är utbudet av dessa utbildningar idag?
(OMT, OMI, idrottsmedicin och kronisk smärta. Privata, universitet, LIPUS, lokala utbildningsinsatser i våra landsting).
- Hur kan vi starta nya utbildningsinsatser inom området? (Kunniga kollegor/fysioterapeuter, SFOM, SFAM etc?
- Hur ska dessa utbildningar vara utformade?

Vad är dina speciella intressen
Mitt intresseområde är Ortopedisk Medicin.

Skriv några rader om dig själv
Uppvuxen i Gävle där jag nu också arbetar. Gift, 3 barn.
Utbildad operasångerska. Hästtokig. Hängiven yogi.
Läkarlinjen Karolinska Institutet. Specialist i Allmänmedicin-12.
OMT steg 1+ 2 examen.
KI´s 30 p kurs "Led och muskelrelaterade besvär".
Arbetar sedan-12 i Capio. Ordinarie allmänläkarjobb varvat med "Smärtmottagning" med sjukgymnaster. Hållt flera SK-kurser i Ortopedisk Medicin med dr Bernt Ersson och perioder vikarierat på hans mottagning med enbart denna patientgrupp. Utbildar AT-läkare i Ortopedisk Medicin under primärvårdsplaceringen. Håller injektionskurser för läkare och sjukgymnaster tillsammans med dr Roger Stadra. Haft förmånen att auskultera hos flera kunniga "ortopedmedicinare" under åren. Samlat kunskaper och egna erfarenheter.

Svetlana Palomino

Svetlana Palomino

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

Jag har intresse för den här workshopen fram för allt pga syftet och målet. Jag ser fram emot att träffa andra kollegor från olika landsting som också gjort specialistexamen. Det ska bli mycket intressant att diskutera område för användning av fortbildningskunskap och kompetens. Som tex utbildning av studenter i primärvården, handledning av egna ST läkare, intresse för modernisering , kontakter med patienter ( Skype ), internetdoktor möjlighet. Jag skulle vilja höra åsikter om dem snabbt växande paralleller med egna företagare, bolag, stafettläkare etc. Jag kan tycka att man kanske skulle ändra eller lägga till i utbildning tex randningar som liknar stafettläkare arbete. Det skulle utveckla mer global känsla av vården hos kollegor samtidigt som man skulle bemanna vissa ställe som har svårt att få doktorer att stanna.

Skriv några rader om dig själv

2006-2008 gjorde jag AT på Danderyds sjukhus. Jag insåg att arbete som allmänläkare var mycket meningsfullt och med krav på mycket breda medicinska kunskaper, erfarenheter och kunskaper om olika åldersgrupper. Därför valde jag att bli allmänläkare.
Min samarbetsförmåga är mig till hjälp när jag uppmuntrar andra till delaktighet på ett konstruktivt sätt. Jag kan också ta på mig ledarskapsuppgifter när det behövs. Jag har tillsammans med andra kollegor handlett medicinstudenter på vårdcentralen.
Mina bästa sidor är att jag tar ansvar, är empatisk, modig, beslutsam, envis, lugn och trygg, samarbetsvillig, noggrann, nyfiken, omtänksam och vänlig. Jag är mycket flexibel.
Jag är gift och har tre barn. De två yngsta är 18 och 15 år gamla. Äldsta sonen läser medicin utomlands.
Jag blev klar med mitt ST och fått specialist kompetens 2013-06-26. Jag gjorde också forsknings projekt och specialistexamen i allmänmedicin via SFAM 2014-05-15.
Sedan augusti 2013 arbetar jag på Aleris HLM i Täby Centrum som specialist läkare i Allmänmedicinen . Jag handleder ST läkare hos oss och ansvarar för Astma/KOL patienter . Jag tycker att arbete som Allmänläkare mycket givande både för mig själv och för vara patienter . Det finns mycket som man kanske skulle modernisera , utveckla som tex Skype kontakt med patienter, konsultationer på distans, test för symtom uppskattning etc . Jag ser fram emot sådana diskussioner på den kommande workshopen.

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist

Berätta gärna vad du önskar få ut av workshopen

Spännande kollegiala dialoger kring fortbildning och kompetensvärdering. Hur man vidareutvecklar sin professionalitet trots bristande förutsättningar.

samt vad dina speciella intressen är

… handlar om en fortbildning som representerar det kitt som förenar allmänmedicinare, och som är en förutsättning för allmänmedicinens fortsatta utveckling. Kompetensvärdering är ett annat stort intresse som handlar om kalibrering av de kompetenser som kännetecknar en god allmänmedicinare.

Skriv några rader om dig själv

Allmänmedicinsk specialist men kanske framför allt generalist sedan 1991. Lång erfarenhet som studierektor, fortbildningssamordnare och kompetensvärderare. Har gjort ASK.Var under fem år på 00-talet chefredaktör för Allmänmedicin. Tid ordf i SFAM Västernorrland. Ordf i SFAMs Fortbildningsråd för närvarande. SPUR-inspektör. Tjänstgjorde lång tid i Västernorrland innan flytt till Skåne 2012. Har nu en roll som Allmänläkarkonsult-koordinator i Skåne NO på deltid. Det arbetet inbegriper fortbildning, vårdsamverkan, kollegialt stöd, nätverksbyggande, utvecklingsarbeten mm. Ämnesgruppordförande (Ögon) i Nationella kunskapsstödet. Medicinsk rådgivare på vårdcentralen. Är kliniskt verksam motsvarande halvtid och handleder två ST-läkare. Har min bas på Vårdcentralen Näsby i Kristianstad och bor i Åhus.

Föreställningar
• Spännande grupp med såväl gamla som nya bekantskaper
• Samlad bred erfarenhet och djup kompetens
• Härlig kursmiljö

Förväntningar
• Inspiration till att hålla lågan levande i mitt fortsatta engagemang.
• Få idéer till nya fortbildningsaktiviteter.
• Få idéer till nya uppgifter som fortbildningssamordnare.
• Empowermentstrategier för allmänläkare i grupp och enskilt.
• En plan för individen som kursdeltagare.
• Gemensamma teman att samlas kring.
• Smågruppsaktiviteter kring olika teman med individuella reflektioner.
• Lyssna in hur andra resonerar kring utmaningar i rollen som fortbildningssamordnare
• Helhetsperspektiv på fortbildningen på dess olika arenor
• Tydliggöra den röda tråden i mitt engagemang.
• Individuella drivkrafter men gemensam uppslutning kring allmänmedicinens framtida utveckling.
• Att hitta gemensamma frågor mellan Fortbildningsråd och Kompetensvärderingsråd.

Farhågor
• Alltför välbekanta diskussioner
• "Been there, done that" osv

​​​​​​