Kirsten Nilsson

 

Några råd

De råd som uppskattats och diskuterats är följande:
*Dela din energi lika mellan arbete och familj/fritid. I den bäste av världar bär du hem energi till familjen och bär ny energi till arbetet.
*Ditt arbete är bara ett arbete men mycket viktigt.
*Låt inte arbetet bli en drog.
*Behandla dig själv lika bra som du behandlar patienten *Det åligger dig att dela resurser lika när dessa är begränsade. En patient kan inte få allt.
*Ta hjälp av övriga medarbetare, DM-SSK, arbetsterapeut, fysioterapeut, astma/KOL-SSK mm *Delegera när det går.
*Förbered dig före ett besök. Vad är din plan? Vad är rimligt?
*Det är du som är arbetsledare och det är din arbetsplats. (Orimliga/krävande/oförskämda patienter) *Förutsätt att besöket går lätt, ta inte ut problem i förskott. Arbeta lätt och säkert.
*Lägg din energi på DITT åtagande, inte på olösbara arbetsrelaterade problem.
*Om du lägger tid på något som inte hjälper patienten så tar du tid och energi från din familj.

*Akutbesök: Ta "jourtänket" in på Vårdcentralen. Vad är viktigt i dag.
*Kontrollbesök: Vad har hänt sen sist? undersökning, ändra mediciner? rensa medicinlista, skriv ut medicinlista(i st f Apotekets lista), förnya recept för 1 år, planera återbesök med ordination av prover före detta. Övrigt om tid finns, i annat fall nytt besök.
Övriga besök: vad är rimligt på den tid som är avsatt?