Lärarna 2017

 

Robert Svartholm

Robert Svartholm

Jag började min bana som läkarassisten i Jokkmokk på 70-talet och hamnade som vårdcentralchef tio år senare. Professionell utveckling har alltid intresserat mej och gjorde att jag blev medlem i SFAM tidigt. Jag var med och utvecklade den frivilliga specialistexamen för att integrera glesbygdsmedicinen med den nationella modellen och ge alla läkare möjlighet att dela sin utveckling och bli sedda. Sedan dess har jag varit medlem i kompetensvärderingsrådet och på senare år nätverkskoordinator för ASK. Sista 15 åren har jag jobbat som allmänläkare i Boden och är facklig funktionär – huvudskyddsombud. För att kunna jobba professionellt har jag lärt mej att arbetsförhållandena är helt avgörande.

Gösta Eliasson

Gösta Eliasson

För närvarande facklig sekreterare i SFAM:s styrelse, ordförande för SFAM-Halland, SPUR-samordnare och medlem i SFAM:s Fortbildningsråd samt i Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation. Blev specialist i allmänmedicin 1980 och har arbetat 20 år på en offentlig vårdcentral i Falkenberg. Var med och utformade SFAM:s fortbildningsprogram under 90-talet. Under åren 2002-2006 knuten till Fammi, Familjemedicinska institutet.

Jag brinner för något du brukar kalla fortbildning, men som är mycket mer än att "åka på kurs". Ett livslångt, ständigt och nyfiket lärande är en förutsättning för att vi ska kunna existera som allmänläkare. Det gör vi genom att upprätthålla den kollegiala dialogen och reflektera över vad vi redan kan och vad vi behöver bli bättre på. Då utvecklar vi oss själva, både personligt och professionellt. Som äldre kollega delar jag gärna med mig av mina erfarenheter till yngre kollegor -om jag blir ombedd.

Karin Lindhagen

Karin Lindhagen

Från att jag blev färdig specialist i allmänmedicin i början av 90-talet var jag distriktsläkare i Uppsala fram till pension, och var i många år studierektor för ST i allmänmedicin där. Mitt intresse för utbildning ledde till engagemang i SFAM – i lokalföreningen, i nationella styrelsen, i studierektorsnätverket, och inom kompetensvärderingsrådet där jag numera är samordnare för specialistexamen. De pedagogiska diskussioner som låg till grund för SFAMs fortbildningssatsning i mitten av 1990-talet inspirerade mig i hög grad, liksom arbetet med målbeskrivningen under 2000-talets första decennium där jag deltog aktivt. Att alltid ha i bakhuvudet frågan ”hur vet man det?” bär jag med mig från forskarutbildning före medicinstudierna.

Carl Edvard Rudebeck

Carl Edvard Rudebeck

Bor i Västervik, specialist i allmänmedicin, professor emeritus i allmänmedicin i Tromsö, förflutet i SFAM som ledamot i styrelsen och medlem i redaktionen för AllmänMedicin och nationell fortbildningssamordnare och delaktig i examen fr.a. momentet den praktiska kompetensen, arrangerat/medverkat i många kurser om bl.a. konsultationen, personlig läkare, allmänmedicinskt arbetssätt, sjukskrivningens praktik. Skrivit boken ”Kropp och ord i en allmänläkares rum”.

Ett utdrag av Carl Edvards texter.

Janet Grant

Janet Grant

Honorary Professor, University College London Medical School. Professor Emerita of Education in Medicine, The Open University, UK Special Adviser to the President, World Federation for Medical Education. Senior Scholar, Department of Medical Education, University of Illinois at Chicago College of Medicine. Director: Centre for Medical Education in Context [CenMEDIC] & FAIMER Centre for Distance Learning

Henry Egidius

Henry Egidius

Arbetade på 1980- och 1990-talen som pedagog vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, inom SFAM med fortbildningsfrågor på 1990-talet och 2010-talet. Har lett kurser i forskningsmetodik för sjuksköterskor och sjukgymnaster, varit huvudansvarig för boken ”Vägen till specialist”. Blev hedersdoktor vid medicinska fakulteten i Lund år 2000 och hedersledamot i Psykologförbundet 2013. Har på senare år samarbetat med Gösta Eliasson och Ulf Måwe i pedagogiska frågor av olika slag. Har också medverkat i utformningen av nu aktuellt förslag till förnyad policy för fortbildning inom SFAM. Video om hedersledamotskapet

Hanna Åsberg

Hanna Åsberg

Jag är specialist i allmänmedicin och ordförande för SFAM sedan ca ett år tillbaka. En stark allmänmedicin med tillräckliga resurser, kontinuerligt lärande, kontinuitet och hög kvalitet i våra medicinska bedömningar av patienterna är det jag brinner för.

Torbjörn Ledin

Torbjörn Ledin

Professor/överläkare Öronkliniken i Linköping och ämnesföreträdare för ÖNH. Ordförande i SLS Utbildningsdelegation och därmed engagerad i implementationen av SLS fortbildningspolicy. Programdirektör Läkarprogrammet i Linköping 2005-2011, terminsansvarig 2011-2015 och nu sedan 2017 programdirektör för logopedprogrammet. Ordförande för temaområde Neuro på Läkarprogrammet. ST studierektor Öronklinikerna Linköping + Norrköping 2010-2016. Undervisat på Läkarprogrammet sedan 1993.

Johan Lindström

Johan Lindström

Tycker att vara fysioterapeut är oerhört spännande och utmanande! Åker skidor på vintern, både utför och på längden. Cyklar, paddlar kajak,simmar och badar nästan dagligen på sommaren. Sjukgymnastexamen 1986, Vårdhögskolan Boden Amerikansk Sjukgymnastiklicens 1997 Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2, 2007, Umeå Universitet Kognitiv samtalsterapi 2007 Företagshälsovård- Ergonom, 2010, Karolinska Institutet OMT steg 3, 2015 Luleå Tekniska Universitet Master Fysioterapi med inriktning mot Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), 2016, Luleå Tekniska Universitet Idrottsmedicin & Idrottsvetenskaplig Metodik, Karolinska Institutet

Karin Lundman Rehn

Karin Lundman Rehn

Har under flera år ägnat fritiden åt kvälls- och veckokurser i främst akvarellmålning, Deltagit i akvarellkurser på Korsika, Kreta, Guadeloupe, Svolvaer samt på olika håll i Sverige.Arbetat som arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent i Västerbotten. Har gått en tvåårig utbildning vid Umeå konstskola 2011-2013.Har deltagit i samlingsutställningar i bl.a. konstfrämjandets vårsalong i Umeå, Väsby konsthall, Galleri bönhamn, Norrbyskärs museum. Har haft ett flertal separatutställningar i Umeå med omnejd.

Katarina Norstedt

Katarina Norstedt

Mångårig erfarenhet som leg.sjuksköterska och universitetsadjunkt vid sjuksköterskeprogrammet ,Vårdhögskolan i Boden och Luleå tekniska universitet,från 1973 till min pensionering 2011. Undervisade och utvecklade områden som filosofi, etik och vägledningspedagogik. Av Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet 2007 godkänd yrkesmässig handledare. Jag har också lång erfarenhet av och har fortfarande ett brinnande intresse för helt andra inriktningar som ”hudkostymen”, vårdhygien, behandling av ”vardagssår ” och behandling av långsamt läkande sår f f a hos äldre personer. Sistnämnda områden ligger också bakom mitt valda tema ;Sår och skador på semestern. Tips och trix, fördomar och myter i en vetenskaplig kontext.

Sven Nordstedt

Sven Nordstedt

Jag bor i Luleå och har arbetat som speciallärare. Ett livslångt intresse för foto blev så småningom en stor del av mitt lärarjobb. Jag har arbetat som medialärare både på Tunaskolan och Kulturskolan i Luleå. I arbetet ingick dokumentationer av olika skolverksamheter i Luleå. Fritiden ägnar jag gärna åt naturbilder av olika slag. På senaste tiden har även streetfoto fångat mitt intresse.

Inger Karlefors

Inger Karlefors

Mitt namn är Inger Karlefors. Jag är pensionerad idrottslärare och pedagog som arbetat på grundskolan i 20 år och sedan lika många år på lärarutbildningen. Under många år har jag varit verksam som ledare inom barn-och ungdomsidrotten. Är just nu involverad i ett forskningsprojekt om hur idrottsföreningar tar emot nyanlända barn och ungdomar.
Rubriken på min presentation är ” Mitt åldrande jag”. Efter att ha sysslat med rörelse och idrott under hela mitt liv så är det en spännande resa att åldras och följa hur min ’levande kropp’ innefattande både kropp och knopp, förändras med ålder. En personlig betraktelse över mina erfarenheter av åldrandet, vilka slutsatser jag drar av mina erfarenheter och hur jag hanterar dem. Vissa erfarenheter hade varit nyttiga att ha i mitt arbete som idrottslärare och vissa av dem kan ligga som grund för en diskussion om hur alla människor, gamla som unga, kan få uppleva rörelseglädje.

Eva Palai

Eva Palai

Agnondasbo, Pensionatvärdinna, Hantverkare, Trädgårdsodlare.

Ulf Måwe

Ulf Måwe

Workshopledare. Lärare i allmänmedicin. Kursledare och lärare i kurserna kompetensvärdering i allmänmedicin, introduktion till alllmänmedicin, alllmän medicinsk praktisk tillämpning och arbetssätt. Ordförande för Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) kompetensvärderingsråd. F.d studierektor i allmänmedicin. F.d. ordförande i Svensk Förening för Ortopedisk medicin. Diplomerad samt lärare i Ortopedisk medicin. Organiserat utbildning i ortopedisk medicin för alla distriktsläkare i Norrbotten. Diplomerad kompetesvärderare och examinator i allmänmedicin. Genomgått ECGFMP examination. Specialist i allmänmedicin. Legitimerad läkare. Husläkare. VD Doktor Ulf Måwe AB